Ksiądz Profesor Sławomir Stasiak wybrany na Rektora PWT we Wrocławiu

Ksiądz prof. PWT dr hab. Sławomir Stasiak został wybrany na rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu na kadencję 2022–2026. 

Jest to radosna wiadomość dla naszych katechetów, ponieważ w latach 2009-2012 Ksiądz Stasiak pełnił funkcję Dyrektora Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej. Aktualnie pozostaje również opiekunem naukowym Podyplomowych Studiów Teologiczno-Katechetycznych w Legnicy.

Powyższy wybór zatwierdził Wielki Kanclerz PWT we Wrocławiu, ks. abp Józef Kupny, Metropolita Wrocławski. 

Swój urząd Ksiądz Profesor obejmie 1 września br., po akceptacji wyboru przez Stolicę Apostolską.

Gratulujemy!

Współpracowników Księdza Profesora, którzy obejmą stanowiska Prorektora ds. studenckich, Prorektora ds. naukowo-dydaktycznych oraz Prorektora ds. promocji i współpracy z zagranicą, poznamy po zakończeniu kolejnego etapu wyborczego. Zgodnie z regulaminem zostaną oni wybrani przez członków Senatu PWT w czasie najbliższych posiedzeń Senatu.

Ks. prof. PWT dr hab. Sławomir Stasiak pochodzi z Roztocznika (diecezja świdnicka). Święcenia kapłańskie przyjął w 1990 roku we Wrocławiu. Studiował teologię w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (magister teologii, licencjat teologii), a następnie kontynuował naukę podczas studiów specjalistycznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (doktor z teologii biblijnej) oraz w Rzymie w Pontificio Istituto Biblico (licencjat nauk biblijnych).

Po uzyskaniu magisterium z teologii posługiwał jako wikariusz w Bolesławcu (1990-1994), prefekt w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej (1998-1999), wicerektor w WSD w Legnicy (2003-2009), dyrektor Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej (2009-2012) oraz koordynator Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej (2012-2013).

W 1994 roku, na podstawie pracy pt. „Idea wywyższenia w Starym Testamencie” otrzymał tytuł licencjusza nauk teologicznych PWT (teologia systematyczna). Studia doktoranckie prowadzone na KUL zakończył w 1998 roku pracą naukową pt. „Specyfika rzeczownikowych terminów eschatologicznych w Listach Pasterskich”, a w 2003 roku obronił pracę pt. „Gesù é signore del sabbato” i uzyskał tytuł licencjusza nauk biblijnych w Rzymie. W 2010 roku po napisaniu rozprawy pt. „Wywyższenie w listach św. Pawła na tle greckiej literatury klasycznej” otrzymał tytuł doktora habilitowanego nauk teologicznych, a w 2012 roku profesora nadzwyczajnego PWT.

Od 1 października 2014 r. pełni funkcję Prorektora ds. promocji i współpracy z zagranicą Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

źródło: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu