KOMUNIKAT PO POSIEDZENIU KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP

Dnia 21 lutego 2023 odbyło się posiedzenie Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Członkowie oraz konsultorzy Komisji podjęli dyskusję nad najnowszymi wyzwaniami oraz problemami posługi katechetycznej w Polsce.

Jednogłośnie wyrażono uznanie wobec wszystkich zaangażowanych w dzieło nauczania i wychowania czy to na etapie katechezy parafialnej czy na etapie szkolnej lekcji religii. We współczesnym kontekście społeczno-kulturowym zadanie to często wymaga wysiłku. Tym bardziej więc należy się uznanie tym, którzy robią to z pełnym oddaniem i poświęceniem. Jednocześnie pojawia się postulat ciągłej troski o jakość katechezy.

Jednym z głównych tematów była dyskusja nad przygotowaniem regulacji związanych z posługą katechisty, którą wprowadził papież Franciszek w Motu proprio „Antiquum ministerium”, ogłoszonym dnia 10 maja 2021 roku. Obecnie trwają prace nad dokumentem, w które zaangażowane są trzy podmioty: Komisja Wychowania Katolickiego, Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz Zespół ds. Nowej Ewangelizacji. Będzie on zawierał opis posług katechisty, lektora i akolity, wskazania dotyczące powoływania kandydatów do tych posług, a także zasady formacji.

Kolejnym istotnym elementem była debata na temat powstającego Dyrektorium Katechetycznego dla Polski. W 2020 roku Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji wydała nowe dyrektorium dla Kościoła na całym świecie. W odpowiedzi na potrzeby i wyzwania duszpasterskie powołany zespół przygotowuje projekt dokumentu uwzględniający specyfikę polskiego modelu duszpasterskiego i katechetycznego.

Komisja zajęła się także tematyką przygotowywanych katechez promujących wartość i świętość życia oraz podejmujących działania prewencyjne wobec nadużyć względem dzieci i młodzieży.

Członkowie i konsultorzy komisji, w perspektywie najbliższej przyszłości, podkreślali także potrzebę podjęcia szerszej refleksji nad ożywieniem działań duszpasterskich ukierunkowanych na młodzież. Powtórzony został postulat odnowienia i umocnienia katechezy parafialnej.

Za: katecheza.episkopat.pl