„DZIESIĘĆ PANIEN MĄDRYCH” – O MĘCZENNICZKACH ELŻBIETAŃSKICH NA KATECHEZIE W MIŁKOWIE

W dniu 10 października 2023 roku odbyła się katecheza otwarta w Szkole Podstawowej im. S. Marusarza w Miłkowie. Pani mgr Sylwia Wojciechów przeprowadziła zajęcia z uczniami klasy VI na temat: „Aktualność wartości chrześcijańskich we współczesnym świecie na przykładzie życia i męczeńskiej śmierci s. M. Paschalis i jej dziewięciu Towarzyszek”.

W czasie ich trwania uczniowie zostali zapoznani z historią życia i męczeńskiej śmierci „dziesięciu panien mądrych”, które „śmierć uczyniła nieśmiertelnymi”. Ich beatyfikacja odbyła się 11 czerwca 2022 roku w Archikatedrze Wrocławskiej. Siostra Maria Paschalis Jahn i jej dziewięć Towarzyszek ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety poniosły śmierć w czasie II wojny światowej z rąk żołnierzy Armii Czerwonej.

Uczniowie zapoznali się z terminami: „męczeństwo” oraz „beatyfikacja” i zostali przekonani, że elżbietańskie męczenniczki mogą być doskonałym wzorem wierności na dzisiejsze czasy.

W katechezie uczestniczyło kilkunastu katechetów z Dekanatu Karpacz, a także Ks. Dziekan Paweł Oskwarek i Ks. Proboszcz Zbigniew Kulesza. Niespodzianką była obecność siostry elżbietanki z Miłkowa. Okazała się nią s. Macieja, która posługuje w miejscowym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym prowadzonym przez Zgromadzenie, a jednocześnie jest rodzoną siostrą Pani Sylwii Wojciechów. Uczestnicy spotkania zostali bardzo gościnnie przyjęci przez Panią Dyrektor Jolantę Migacz, która kieruje szkołą od września 2023 roku.

Nie zabrakło też wieloletniej Pani Dyrektor Jolanty Krawiec, która złożyła piękne świadectwo dotyczące wychowania w wierze młodego pokolenia.

Omówienie katechezy i podsumowanie wizytacji w Dekanacie Karpacz zostało dokonane przez ks. Jarosława Kowalczyka.