KATECHECI PRZECHODZĄCY NA EMERYTURĘ LUB NAUCZYCIELSKIE ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE Z KOŃCEM ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Uprzejmie prosimy Katechetów przechodzących na emeryturę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne z końcem roku szkolnego 2023/2024 o poinformowanie o tym Wydziału Katechetycznego do 31 lipca 2024 roku.

Dotyczy to również Katechetów, którzy w roku szkolnym 2024/2025 zamierzają skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia.