KATECHECI KOŃCZĄCY PRACĘ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do katechetów, którzy planują przejście na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub emeryturę wraz z zakończeniem roku szkolnego 2022/2023, aby zgłosili ten fakt e-mail’owo do Wydziału Katechetycznego do końca maja br.

O decyzji powinien zostać poinformowany również ksiądz proboszcz parafii zatrudnienia.