DZIEŃ PAPIESKI W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ZAGRODNIE Z UDZIAŁEM TPD

W dniu 16 października 2023 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie noszącym zaszczytne imię świętego Jana Pawła II odbył się XXXIV Wieczór Pamięci, przeprowadzony przez Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy.

Tegoroczne obchody organizowane wspólnie z Kołem Przyjaciół Dzieci przy ZSP w Zagrodnie przypadały w XLV rocznicę ogłoszenia Karola Wojtyły Papieżem.

Podczas uroczystości dzieci i młodzież przedstawili okolicznościową część artystyczną, a delegacje Kół Przyjaciół Dzieci ze szkół: Szkoła Podstawowa nr 6 w Legnicy, Szkoła Podstawowa nr 10 w Legnicy, Szkoła Podstawowa nr 18 w Legnicy, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy, Szkoła Podstawowa nr 8 w Lubinie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Prochowicach, Szkoła Podstawowa w Pielgrzymce, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłkowicach, Szkoła Podstawowa w Krzywej oraz Ośrodek „Kibice Razem Miedź Legnica” w Legnicy, przedstawiły wiersze i pieśni o św. Janie Pawle II. Uroczystość zakończyło wspólne odśpiewanie „Barki” i degustacja papieskich kremówek. Uroczystość w Zagrodnie poprzedziło złożenie wiązanek przed pomnikiem Św. Jana Pawła II w Legnicy, zapalono również znicze.

W uroczystości wzięli udział goście ze Starostwa Powiatowego w Złotoryi, władze samorządowe gminy Zagrodno, ks. dr Jarosław Kowalczyk – dyrektor Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej, ks. Jan Wojciechowicz – Proboszcz Parafii w Zagrodnie.

Zarząd Regionalny i Okręgowy TPD reprezentowali prezes Kazimierz Pleśniak oraz wiceprezesi: Dariusz Czekaj i Alina Tarnawska.

W organizację uroczystości zaangażowała się Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkoleneo w Zagrodnie – Pani Anna Bałka-Kluwak.

Uroczystość zgromadziła ponad stu osobową grupę dzieci i młodzieży wraz z katechetami, opiekunami i rodzicami oraz delegacje szkół noszących imię św. Jana Pawła II.

Zdjęcia i tekst: TPD w Legnicy