UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ŚW. JANA PAWŁA II SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W KRUSZYNIE

Od dziś, czyli od 21 października 2022 roku Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krusznie ma swojego patrona. Zgodnie z wolą większości uczniów, rodziców i nauczycieli, został nim św. Jan Paweł II. W przeddzień liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II odbyła się uroczystość nadania imienia oraz poświęcenia sztandaru szkoły.

Święto szkoły rozpoczęło się w kościele pw. św. Jana Chrzciciela, w którym ks. Jarosław Kowalczyk przewodniczył Mszy świętej wraz z ks. Ludwikiem Maciakiem – proboszczem i ks. Mariuszem Habiniakiem – absolwentem szkoły. Podczas Eucharystii został poświęcony nowy sztandar szkoły.

Druga część uroczystości rozpoczęła się przed budynkiem szkoły, gdzie wszystkich gości powitał dyrektor Dariusz Kunaszko. Najpierw odsłonięta została tablica pamiątkowa umieszczona na ścianie budynku. W sali gimnastycznej zaś odbyła się część powitalna i artystyczna.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Gminy Bolesławiec, przedstawiciele Kuratorium Oświaty i innych instytucji oświatowych, Kazimierz Pleśniak z TPD, Rada Rodziców, nauczyciele, uczniowie i zaproszeni goście. Po przemówieniach uczniowie, pod opieką nauczycieli, przedstawili najważniejsze momenty z życia Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II. Głos zabrali również goście. Odczytany został także list gratulacyjny Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

Na zakończenie dyrektor szkoły złożył podziękowanie wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i przeprowadzenie tej uroczystości. Warto podkreślić, że w uroczystości wzięła udział delegacja szkoły im. św. Jana Pawła II z Osiecznicy wraz z pocztem sztandarowym.

Szkoła w Kruszynie powiększyła diecezjalną Rodzinę Szkół im. św. Jana Pawła II. Aktualnie w Diecezji Legnickiej mamy 21 szkół i jedno przedszkole noszące zaszczytne imię św. Jana Pawła II.

Tekst i foto: ks. Waldemar Wesołowski