SPOTKANIE PRACOWNIKÓW OŚWIATY Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

Spotkanie pracowników oświaty odbyło się w czwartek, 12 października 2023 roku w parafii pw. Podwyższenia Krzyża św. w Legnicy. Rozpoczęła je Msza święta pod przewodnictwem Dyrektora Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej, ks. Jarosława Kowalczyka. Homilię wygłosił ks. Roman Raczak – proboszcz parafii, który przypomniał o szczególnej misji, jaką ma do spełnienia nauczyciel we współczesnym świecie. Jako wzór postawił Jezusa, jako najlepszego nauczyciela i wychowawcę. W modlitwie uczestniczył również ks. Bartosz Och – katecheta w Zespole Szkół Integracyjnych w Legnicy.

W drugiej części spotkania miała miejsce agapa. Przy wspólnym stole była okazja do wymiany doświadczeń, ciekawych rozmów i złożenia serdecznych życzeń. Następnie księża wręczyli Uczestnikom spotkania symboliczne róże. Spotkanie zakończyła modlitwa za wstawiennictwem bł. Natalii Tułasiewicz – Patronki nauczycieli w Polsce.

Dziękujemy Nauczycielom, Katechetom, Dyrektorom oraz Pracownikom administracji i obsługi, którzy skorzystali z zaproszenia i wzięli udział w spotkaniu.