Studia

CEL STUDIÓW

Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne umożliwiają uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela religii w przedszkolach i szkołach podstawowych (z wyjątkiem szkół specjalnych). Słuchacze otrzymują indeksy Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Mogą również korzystać z bazy naukowo-dydaktycznej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

OPIEKUN NAUKOWY

ks. prof. PWT dr hab. Sławomir Stasiak

DYREKTOR

ks. dr Jarosław Kowalczyk

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów spełnia wymogi Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii z dnia 31 maja 2016 roku oraz Uchwały Konferencji Episkopatu Polski w sprawie minimalnych wymogów w kształceniu nauczycieli religii z dnia 7 czerwca 2016 roku.

CZAS TRWANIA

Studia trwają cztery semestry (dwa lata). Zajęcia odbywają się w soboty w Diecezjalnym Centrum Edukacyjnym w Legnicy (Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1).

OPŁATY

Opłata wynosi 1800 złotych (za jeden semestr).

REKRUTACJA

Rekrutacja na pierwszy rok trwa od 20 maja do 30 września 2022 roku.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • podanie i formularz osobowy (pdf) – prosimy wydrukować dwustronnie,
 • życiorys,
 • 3 fotografie (podpisane),
 • opinia proboszcza miejsca zamieszkania (dodatkowo może być również innego duszpasterza),
 • metryka chrztu,
 • odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub zaświadczenie o zaliczeniu 4 roku studiów,
 • osoby zakonne – zezwolenie od władz kościelnych,
 • osoby zamężne (żonate) – świadectwo ślubu kościelnego.

ZAPISY

Zgłoszenia należy kierować do Sekretariatu Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej:

 • telefonicznie pod numerem tel. 76/ 72 44 118 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00)
 • e-mailowo: katechetyczny@diecezja.legnica.pl
 • osobiście (Legnica, ul. Jana Pawła II 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00).