Studia

CEL STUDIÓW

Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne umożliwiają uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela religii w przedszkolach i wszystkich typach szkół (z wyjątkiem specjalnych). Słuchacze otrzymują indeksy Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Mogą również korzystać z bazy naukowo-dydaktycznej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

OPIEKUN NAUKOWY

ks. prof. PWT dr hab. Sławomir Stasiak – Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

DYREKTOR

ks. dr Jarosław Kowalczyk – dyrektor Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów spełnia wymogi Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii z dnia 3 kwietnia 2019 roku.

CZAS TRWANIA

Studia trwają cztery semestry (dwa lata). Zajęcia odbywają się w soboty w Diecezjalnym Centrum Edukacyjnym w Legnicy (Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1).

OPŁATY

Opłata wynosi 2100 złotych (za jeden semestr).

REKRUTACJA

Rekrutacja na pierwszy rok trwa do 30 września 2022 roku.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • podanie i formularz osobowy – prosimy wydrukować dwustronnie,
 • życiorys,
 • 3 fotografie (podpisane),
 • opinia proboszcza miejsca zamieszkania (dodatkowo może być również innego duszpasterza),
 • metryka chrztu,
 • odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub zaświadczenie o zaliczeniu 4 roku studiów,
 • osoby zakonne – zezwolenie od władz kościelnych,
 • osoby zamężne (żonate) – świadectwo ślubu kościelnego.

ZAPISY

Zgłoszenia należy kierować do Sekretariatu Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej:

 • telefonicznie pod numerem tel. 76/ 72 44 118 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00)
 • e-mailowo: katechetyczny@diecezja.legnica.pl
 • osobiście (Legnica, ul. Jana Pawła II 1, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00).