Głos jako narzędzie pracy w zawodzie katechety – szkolenie stacjonarne i warsztaty dla katechetów Diecezji Legnickiej

 1. Termin szkolenia – 12 kwietnia 2022 r., godz. 12:00
 2. Miejsce szkolenia –Centrum Spotkań Jana Pawła II przy kościele Matki Bożej Królowej Polski, plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 59-220 Legnica
 3. Liczba godzin – 4
 4. Cena szkolenia – 95 zł
 5. Liczba miejsc – ograniczona ze względu na specyfikę szkolenia – max. 25 osób, decyduje kolejność zgłoszeń

PROGRAM SZKOLENIA:

Wprowadzenie – ks. dr Jarosław Kowalczyk

Część I – TEORIA

 1. Krótki opis budowy i zasady działania aparatu głosowego.
 2. Czynniki wpływające na jakość i sprawność głosu.
 3. Oznaki sugerujące, że zaczynamy mieć problemy z głosem i należy niezwłocznie udać się do foniatry.
 4. Przyczyny zaburzeń głos, sposoby zapobiegania i leczenia.
 5. Wpływ psychiki i emocji na pracę głosem.

Część II – PRAKTYKA

 1. Sposoby leczenia dysfonii.
 2. Ćwiczenia wspomagające prawidłową emisję głosu.
 3. Elementy terapii manualnej w terapii głosu.
 4. Ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne i fonacyjne.
 5. Wprowadzenie LAX VOX jako metody relaksacyjnej i rehabilitacyjnej głosu.
 6. Zindywidualizowany dobór metod i środków stosowanych w pracy nad głosem mówionym i śpiewanym uwzględniający specyfikę pracy katechety.
 7. Gdzie i do kogo się zgłosić w sytuacji pojawiającego się dyskomfortu głosowego.

Prowadząca szkolenie: Aleksandra Sozańska-Kut – wokalistka, logopeda, nauczyciel muzyki, rehabilitant głosu, dolnośląski doradca metodyczny muzyki

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały dydaktyczne oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Organizator szkolenia

„Akademia Rozwoju Edukacji” – Akredytowany Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kruszynie

ARE wystawia uczestnikom faktury.

www.projektyare.com, are!@projektyare.com , tel. 606 805 867

Konto wpłat:

Cezariusz Rudyk Akademia Rozwoju Edukacji

ul. Kasztanowa 29, 59-700 Kruszyn

NIP: 6121247547

Numer konta: 37 1090 2590 0000 0001 4699 3713

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY